Posted by admin | Czerwiec - 21 - 2017 | Komentowanie nie jest możliwe

W każdym obiektu, czy to fabryka, dom, blok, biurowiec lub ewentualnie inny gmach koniecznym elementem jest gniazdko elektryczne. Jest to przeważanie styk stanowiący detal instalacji elektrycznej, jaki jest dedykowany do podłączania do niej urządzeń odbiorczych energii elektrycznej. Warto także naświetlić elektrozawory. Gniazda elektryczne możemy podzielić na kilka typów. Podstawowe mające swe dobre przeznaczenie to gniazda przemysłowe oraz te przeznaczone do instalacji domowych. Odróżniamy dwa rodzaje gniazd elektrycznych. Pierwszym jest typ E, który obowiązuje w Polsce. Jest to gniazdo posiadające dwa otwory i znajdujący się między nimi bolec, który umieszczony jest w trochę innym położeniu, tak ażeby nie leżał on w jednej osi z otworami. Jest to gniazdo ofiarowane do obciążenia prądem do 16A. Drugi rodzaj świadczy się literą F. Jest to także gniazdko o dwóch otworach, niemniej jednak zamiast bolca ma wkomponowane na bokach, odpowiadające za uziemienie ochronne sprężynujące blaszki. Też jego obciążenie prądem nie może przekraczać 16A.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.